เคาน์เตอร์กระจก A (ลิ้นชัก)

เคาน์เตอร์กระจก A (ลิ้นชัก)

Code : CT01-A-800.500.1000-DG.3-N

 Counter 1 
ขนาด W800 D500 H1000 mm.
ลิ้นชักกระจกจำนวน 3 ชั้น
ไม่มีที่เก็บของ
ราคา 8,400.-

ติดต่อสอบถาม

สินค้าอื่นๆ

ถังดับเพลิง
ป้ายบริเวณให้บริการ โดยเภสัชกร
ป้ายบริเวณให้บริการ ตนเอง