โต๊ะเข้ามุม

โต๊ะเข้ามุม

Code : CT04-A-500.500.1000-FX.3-LR

Counter 4 เข้ามุม
ขนาด W500 D500 H1000 mm.
ชั้นฟิกไม้ จำนวน 3 ชั้น
ราคา 3,000.-

ติดต่อสอบถาม

สินค้าอื่นๆ

ถังดับเพลิง
ป้ายบริเวณให้บริการ โดยเภสัชกร
ป้ายบริเวณให้บริการ ตนเอง