โต๊ะให้คำปรึกษา 800

โต๊ะให้คำปรึกษา 800

Code : CT03-A-800.500.750-GL-DW.1

Counter 3 ปรึกษา
ขนาด W800 D500 H750 mm.
ช่องร้อยสายไฟซ้าย
มีลิ้นชัก จำนวน 1 ชุด
ราคา 3,400.-

ติดต่อสอบถาม

สินค้าอื่นๆ

ถังดับเพลิง
ป้ายบริเวณให้บริการ โดยเภสัชกร
ป้ายบริเวณให้บริการ ตนเอง