โต๊ะให้คำปรึกษา 1,200

โต๊ะให้คำปรึกษา 1,200

Code : CT03-A-1200.450.750-GL-DW.2

 Counter 3 ปรึกษา
ขนาด W1200 D450 H750 mm.
ช่องร้อยสายไฟซ้าย
มีลิ้นชัก จำนวน 2 ชุด
ราคา 4,500.-

ติดต่อสอบถาม

สินค้าอื่นๆ

ถังดับเพลิง
ป้ายบริเวณให้บริการ โดยเภสัชกร
ป้ายบริเวณให้บริการ ตนเอง