Stand Shelf 1 ชั้นวางตั้งพื้น (กลาง) ชั้นไม้

Stand Shelf 1 ชั้นวางตั้งพื้น (กลาง) ชั้นไม้

Code : SS01-A-1200.450.1200-AW.3-N

Stand Shelf 1 ชั้นวางตั้งพื้น (กลาง)
ขนาด W1200 D450 H1200 mm.
ชั้้นปรับไม้จำนวน 3 ชั้น(ต่อด้าน)
ไม่มีตู้เก็บของ
ราคา 7,100

ติดต่อสอบถาม

สินค้าอื่นๆ

ถังดับเพลิง
ป้ายบริเวณให้บริการ โดยเภสัชกร
ป้ายบริเวณให้บริการ ตนเอง